Kilka słów o programowaniu społecznym…

Wierzę, że wszyscy rodzimy się znając prawdę o tym, kim jesteśmy , ale odrzucam tę wiedzę, dorastające i starając się konformistycznie wpasować w normy społeczne, warunkując je w sobie. Uczymy się szukać przewodnictwa na zewnątrz i bierzemy na siebie ciężar oczekiwań, jakie inni mają wobec nas. Kiedy zaś nie jesteśmy w stanie im sprostać czujemy się niewystarczający i niedoskonali.
~Anita Moorjani

Reklamy