Galaktyczna Mantra – Ovnimoon

I’M Light.  I’M Infinite.  I’M The Channel.  I’M Expanding.  I’M Psychedelic.
I’M Vibration.  I’M Timeless.  I’M Unity.  I’M Activating.  I’M Resonant.
I’M Galactic.  I’M Radiant.  I’M Defined.  I’M Electric.  I’M Lunar.
I’M Magnetic.  I’M Planetary.  I’M Balanced.  I’M Organized.  I’M Connected.
I’M Inspired.  I’M In Harmony.  I’M In-tegrity.  I’M Perfect. I’M Manifestation.
I’M Dissolving.  I’M Releasing.  I’M Liberated.  I’M Dedicated.  I’M Universalized and Divine, Transcending Mantra.
I’M Being.  I’M Communicating.  I’M Spirit.  I’M Breathing.  I’M Cosmic.  I’M Essence.
I’M Power.  I’M Action.  I’M Dreaming.  I’M Abundance.  I’M Intuition.  I’M God.
I’M Extreme.  I’M Internal and External.  I’M Flowering.  I’M The Clocking.  I’M Aware.
I’M Lifeforce.  I’M Surviving.  I’M DMT.  I’M Spiraling.  I’M Arc.  I’M Accomplishing.
I’M Healing.  I’M Beauty.  I’M Elegance.  I’M Pure.  I’M Flowing.  I’M Love.
I’M Chakras.  I’M Co-inciding.  I’M Playing.  I’M Magic.  I’M Elusive.  I’M Free Will.
I’M Wise.  I’M Exploring. I’M Space and Time.  I’M Waking Life.  I’M Vivid.
I’M Enchanting.  I’M Timelessness and Complete, Infinite Design.  I’M Alien. I’M Human.
I’M Receptive.  I’M Vision.  I’M Energy.I’M Mindful.  I’M Questioning.  I’M Answering.
I’M Intelligent.  I’M Fearless.  I’M Evolving.  I’M Opening My Third Eye to the Unseen Vision, Translating.
I’M Synchronicity.  I’M Reflecting.  I’M Endlessness.  I’M Order and Chaos.  I’M The Tao.  I’M Crystalized.
I’M Self-generation.  I’M Affirming.  I’M Enlightened.  I’M Blind.  I’M The Tone.  I’M The Color.
I’M Electronic.  I’M Lunar and Solar, Opposite and Polar.  I’M Language.I’M Radial.  I’M Particles of Plasma.
I’M Endurance. I’M Cosmic.  I’M Releasing. I’M Liberating. I’M Perfect.
I’M Pulsing.  I’M Realizing.  I’M The One Because The One Are All.  I’M Form.
I’M The Infinite, Nothing That Becomes The Everything.  I’M Symbolic.  I’M Relative.  I’M The Divine Spirit that Harmonizes with Laws.
I’M Projecting.  I’M Controlled Experience.  I’M Desire.  I’M Being.
I’M We, We Are You.

tłumaczenie:

Jestem Światłem.  Jestem Nieskończony.  Jestem Kanałem.  Jestem Rozszerzaniem.  Jestem Halucynogeniczny. Jestem Wibracją.  Jestem Ponadczasowy.  Jestem Jednością. Jestem  Przyspieszeniem.  Jestem Rezonacją.

Jestem Galaktyczny.  Jestem Promienny.  Jestem Zdefiniowany.  Jestem Elektryczny.  Jestem Księżycowy.

Jestem Magnetyczny.  Jestem Planetarny.  Jestem Zbalansowany.  Jestem Zorganizowany.  Jestem Połączony.

Jestem Inspiracją.  Jestem Harmonią.  Jestem Zintegrowany.  Jestem Doskonały. Jestem Manifestacją.

Jestem Rozpuszczaniem. Jestem Uwolnieniem.  Jestem Wyzwolony.  Jestem Poświęcony.  Jestem Zuniwersalizowaną Boską, przekraczającą Mantrą.

Jestem Istotą. Jestem Porozumiewam się.  Jestem Duchem.  Jestem Oddychaniem.  Jestem Kosmiczny.  Jestem Esencją.

Jestem Mocą.  Jestem Działaniem. Jestem Śnieniem.  Jestem Obfitością.  Jestem Intuicją.  Jestem Bogiem.

Jestem Skrajnością. Jestem Wewnętrzny i Zewnętrzny. Jestem Rozkwitaniem.  Jestem Dostrzegającym.  Jestem Świadomy.

Jestem Siłą Życiową. Jestem Przeżywaniem.  Jestem DMT.  Jestem Spiralny.  Jestem Łukiem.  Jestem Zrealizowany.

Jestem Uzdrowieniem.  Jestem Pięknem.  Jestem Elegancją.  Jestem Czystością. Jestem Płynięciem.  Jestem Miłością.

Jestem Chakrami.  Jestem Zbieżnością.  Jestem Grą.  Jestem Magią.  Jestem Nieuchwytny.  Jestem Wolną Wolą.

Jestem Mądrością.  Jestem Odkrywaniem. Jestem Przestrzenią i Czasem. Jestem Budzącym się Życiem.  Jestem Żywy.

Jestem Czarujący.  Jestem Ponadczasowy i Kompletny, Jestem Nieskończonym Projektem.  Jestem Obcym. Jestem Człowiekiem.

Jestem Wrażliwością. Jestem Wizją.  Jestem Energią . Jestem Świadomy.  Jestem Pytającym.  Jestem Odpowiedzią.

Jestem Inteligentny.  Jestem Nieustraszony.  Jestem Rozwojem.  Otwieram Trzecie Oko na Niewidzialną Wizję, tłumacząc ją.

Jestem Synchronicznością. Jestem Refleksją.  Jestem Nieskończonością. Jestem Porządkiem i Chaosem.  Jestem Tao.  Jestem Krystaliczny.

Jestem Samorodny. Jestem Zatwierdzaniem.  Jestem Oświecony.  Jestem Oślepiony.  Jestem Tonem.  Jestem Kolorem.

Jestem Elektroniczny.  Jestem Księżycowy i Słoneczny, Przeciwległy i Polarny.  Jestem Mową. Jestem Promienisty. Jestem Cząstkami Plazmy.

JestemCierpliwością. Jestem Kosmiczny. Jestem Rozpuszczaniem. Jestem Uwalnianiem. Jestem Doskonały.

Pulsuję.  Jestem Zrozumieniem. Jestem Jednością ponieważ Jedność  Jest Wszystkim.  Jestem Formą.

Jestem Nieskończonym, Niczym , co Staje się Wszystkim.  Jestem Symboliczny.  Jestem Względny.  Jestem Boskim Duchem, Harmonizującym się z Prawami.

Jestem Projekcją.  Jestem Skontrolowanym Doświadczeniem.  Jestem Pragnieniem.  Jestem Istotą.

Jestem Nami, Jesteśmy Tobą.

 

Astarius Miraculii – Spirit Rap

Przeczytaj tłumaczenie inwokacji i pracuj z nią jeśli tylko jesteś gotowy i czujesz potrzebę uwolnienia od wszelkich ograniczeń, starych kodów, ślubów, przysiąg, lęków na wszelkich poziomach, ….działanie jest silne, niezależnie czy słuchamy w obcym języku, ważne by zapoznać się z treścią wcześniej, warto też inwokować na głos z treścią w języku polskim …polecam ku przebudzeniu ludzkości i osobistego wzrostu:)

 

dłuższa wersja ze wzmacniającą częstotliwością dźwiękową

 

 

Wzywam, zarządzam i przebudzam ze snu, pełne komórkowe Wniebowstąpienie mojego Istnienia fizycznego, umysłowego,  emocjonalnego, duchowego w Teraz z pełnym wsparciem Boga-Bogini Wniebowstąpionych Mistrzów  włączając:  Wniebowstąpioną Jaźń,  Saint Germaina, Sanandę, Świętą Matkę Mary, Quan Yin, Bogini Miłosierdzia, Archanioła Michała i Legionów, Ashtar i pełne komendy, Babaji, Raphaela, Gabriela, Rdzennych i Szczepowych Szamanów, Bogini Fortuny, Aniołów Światła, Alohim, Shiva, Całą Chrystusową Częstotliwość, Wszystkie totemy i moce zwierząt, Elementale Ognia, Powietrza, Wody i Ziemi. Wszystkie boskie istoty Światła, Miłości i Wniebowstąpienia, nazwane i nienazwane. Aktywujcie komórki mojej Istoty, które są Waszymi kopiami Zjednoczonej Mocy Jedynego!

Wzywam moje najwyższe dobro  zawsze działające w teraz

Wzywam łaskę i miłosierdzie zawsze działające w teraz

Wzywam, zarządzam i przebudzam pełną prawdę i realne wznoszenie w teraz

Wzywam  i przebudzam z każdym oddechem to

Oddycham Fioletowym Ogniem, przemieniającym  moją istotę w pełni

Wzywam i przebudzam pełny prąd wzniesienia w każdej komórce mojego istnienia

Jestem wzniesiona

Wzywam i przebudzam ze snu Boską świadomość w pełni  mi uświadomioną, jako nieograniczoną obfitość wypełniającą moje wszelakie potrzeby i pragnienia

Wzywam i przebudzam ze snu zakończenie  trudności, blokad, przeszkód i niezdrowego systemu wiary

Wzywam natychmiastową obfitość w moim życiu

Wzywam i przebudzam ze snu wolność od wszelkich karmicznych obciążeń

Jestem bezkresem obfitości

Wzywam i przebudzam ze snu moje osobiste siły w każdej chwili tak, że każdy jest osadzony przez moją Obecność we Wszechświecie

Wzywam i przebudzam ze snu bezkresne moce mojej seksualności, duchowości, umysłu, emocji, fizycznych i finansowych związków z życiem

Wzywam i przebudzam ze snu świętą seksualność, erotyczną niewinność. Zawsze wyrażam świętość seksualnej siły dla czerpania przyjemności, kreatywności i uzdrawiania

Wzywam i przebudzam ze snu światowe uniwersalne uzdrowienie od całego seksualnego poczucia winy i wstydu

Wzywam i przebudzam światowe odpuszczanie manipulacji siłą, kontroli ludzkości i istot które kontrolowałyby ludzką przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Wzywam Anioły i Przebudzonych Mistrzów aby zmienić i uzdrowić niewłaściwie używaną energię aby zawrzeć pełną odbudowę naszego DNA

Wzywam i przebudzam ze snu transmutację wszystkich negatywnych i obwiniających projekcji

Wzywam i przebudzam ze snu moją stałą zdolność do bycia skoncentrowanym i zrównoważonym w moich psychicznych energiach, które płyną przeze mnie automatycznie, łatwo i bez wysiłku

Jestem upoważniony do wszystkiego

Wzywam i przebudzam ze snu moje świadome śnienie każdej nocy,  pamiętam wszystko kiedy się obudzę

Wzywam i przebudzam ze snu moją bezgraniczną harmonię z Bogiem- Boginią którą/ym Jam Jest

Wzywam i przebudzam ze snu moja pełną ekspresje mojej cudownej siły uzdrawiania

Moje życie jest niekończącym się strumieniem cudów

Wzywam i przebudzam ze snu moja wszechogarniającą zdolność i gotowość do otrzymywania wszelkich błogosławieństw życia

Wzywam i przebudzam ze snu wdzięczność za moje cale życie, wszystkie moje dokonania, przez co błogosławię i włączam się do wzrostu i rozwoju Wszechświata

Wzywam i przebudzam ze snu pełne błogosławieństwa od Boga-Bogini, przebudzonych Mistrzów, Aniołów, Przewodników, Istot Światła aby pobłogosławiły tą Ziemię

Wzywam i przebudzam ze snu wszystkie moje dekrety, inwokacje i modlitwy, wypuszczam je do wszechświata i otwieram się na odpowiedź Boga, wsparcie i miłość mojego najwyższego dobra

Wzywam i przebudzam ze snu, uwalniam całą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość oraz wszelkie przyrzeczenia i śluby które doprowadziłyby mnie do ograniczeń i braku!

Wzywam i przebudzam ze snu, pełne nawrócenie Siebie samego do  pełnego Mocy, kochającego i w pełni dostrojonego do świadomości Boga-Bogini

Wzywam i przebudzam ze snu do całkowitego unieważnienia manipulujących sił, które mogłyby doprowadzić tą Ziemię do strachu

Wzywam i przebudzam ze snu wpływ Wniebowstąpionych Mistrzów i Anioły do pośrednictwa i wzniesienia wibracji wyżej aby przeobrazić ciemność w światło

Zwiększam częstotliwość Miłości i Świadomości Boga na Ziemi teraz!

Wzywam i przebudzam ze snu oświecenie planety Ziemia teraz!

 

Asiu moja kochana pięknie dziękuję za ciężką pracę i pomoc w tłumaczeniu tego tekstu!