Galaktyczna Mantra – Ovnimoon

I’M Light.  I’M Infinite.  I’M The Channel.  I’M Expanding.  I’M Psychedelic.
I’M Vibration.  I’M Timeless.  I’M Unity.  I’M Activating.  I’M Resonant.
I’M Galactic.  I’M Radiant.  I’M Defined.  I’M Electric.  I’M Lunar.
I’M Magnetic.  I’M Planetary.  I’M Balanced.  I’M Organized.  I’M Connected.
I’M Inspired.  I’M In Harmony.  I’M In-tegrity.  I’M Perfect. I’M Manifestation.
I’M Dissolving.  I’M Releasing.  I’M Liberated.  I’M Dedicated.  I’M Universalized and Divine, Transcending Mantra.
I’M Being.  I’M Communicating.  I’M Spirit.  I’M Breathing.  I’M Cosmic.  I’M Essence.
I’M Power.  I’M Action.  I’M Dreaming.  I’M Abundance.  I’M Intuition.  I’M God.
I’M Extreme.  I’M Internal and External.  I’M Flowering.  I’M The Clocking.  I’M Aware.
I’M Lifeforce.  I’M Surviving.  I’M DMT.  I’M Spiraling.  I’M Arc.  I’M Accomplishing.
I’M Healing.  I’M Beauty.  I’M Elegance.  I’M Pure.  I’M Flowing.  I’M Love.
I’M Chakras.  I’M Co-inciding.  I’M Playing.  I’M Magic.  I’M Elusive.  I’M Free Will.
I’M Wise.  I’M Exploring. I’M Space and Time.  I’M Waking Life.  I’M Vivid.
I’M Enchanting.  I’M Timelessness and Complete, Infinite Design.  I’M Alien. I’M Human.
I’M Receptive.  I’M Vision.  I’M Energy.I’M Mindful.  I’M Questioning.  I’M Answering.
I’M Intelligent.  I’M Fearless.  I’M Evolving.  I’M Opening My Third Eye to the Unseen Vision, Translating.
I’M Synchronicity.  I’M Reflecting.  I’M Endlessness.  I’M Order and Chaos.  I’M The Tao.  I’M Crystalized.
I’M Self-generation.  I’M Affirming.  I’M Enlightened.  I’M Blind.  I’M The Tone.  I’M The Color.
I’M Electronic.  I’M Lunar and Solar, Opposite and Polar.  I’M Language.I’M Radial.  I’M Particles of Plasma.
I’M Endurance. I’M Cosmic.  I’M Releasing. I’M Liberating. I’M Perfect.
I’M Pulsing.  I’M Realizing.  I’M The One Because The One Are All.  I’M Form.
I’M The Infinite, Nothing That Becomes The Everything.  I’M Symbolic.  I’M Relative.  I’M The Divine Spirit that Harmonizes with Laws.
I’M Projecting.  I’M Controlled Experience.  I’M Desire.  I’M Being.
I’M We, We Are You.

tłumaczenie:

Jestem Światłem.  Jestem Nieskończony.  Jestem Kanałem.  Jestem Rozszerzaniem.  Jestem Halucynogeniczny. Jestem Wibracją.  Jestem Ponadczasowy.  Jestem Jednością. Jestem  Przyspieszeniem.  Jestem Rezonacją.

Jestem Galaktyczny.  Jestem Promienny.  Jestem Zdefiniowany.  Jestem Elektryczny.  Jestem Księżycowy.

Jestem Magnetyczny.  Jestem Planetarny.  Jestem Zbalansowany.  Jestem Zorganizowany.  Jestem Połączony.

Jestem Inspiracją.  Jestem Harmonią.  Jestem Zintegrowany.  Jestem Doskonały. Jestem Manifestacją.

Jestem Rozpuszczaniem. Jestem Uwolnieniem.  Jestem Wyzwolony.  Jestem Poświęcony.  Jestem Zuniwersalizowaną Boską, przekraczającą Mantrą.

Jestem Istotą. Jestem Porozumiewam się.  Jestem Duchem.  Jestem Oddychaniem.  Jestem Kosmiczny.  Jestem Esencją.

Jestem Mocą.  Jestem Działaniem. Jestem Śnieniem.  Jestem Obfitością.  Jestem Intuicją.  Jestem Bogiem.

Jestem Skrajnością. Jestem Wewnętrzny i Zewnętrzny. Jestem Rozkwitaniem.  Jestem Dostrzegającym.  Jestem Świadomy.

Jestem Siłą Życiową. Jestem Przeżywaniem.  Jestem DMT.  Jestem Spiralny.  Jestem Łukiem.  Jestem Zrealizowany.

Jestem Uzdrowieniem.  Jestem Pięknem.  Jestem Elegancją.  Jestem Czystością. Jestem Płynięciem.  Jestem Miłością.

Jestem Chakrami.  Jestem Zbieżnością.  Jestem Grą.  Jestem Magią.  Jestem Nieuchwytny.  Jestem Wolną Wolą.

Jestem Mądrością.  Jestem Odkrywaniem. Jestem Przestrzenią i Czasem. Jestem Budzącym się Życiem.  Jestem Żywy.

Jestem Czarujący.  Jestem Ponadczasowy i Kompletny, Jestem Nieskończonym Projektem.  Jestem Obcym. Jestem Człowiekiem.

Jestem Wrażliwością. Jestem Wizją.  Jestem Energią . Jestem Świadomy.  Jestem Pytającym.  Jestem Odpowiedzią.

Jestem Inteligentny.  Jestem Nieustraszony.  Jestem Rozwojem.  Otwieram Trzecie Oko na Niewidzialną Wizję, tłumacząc ją.

Jestem Synchronicznością. Jestem Refleksją.  Jestem Nieskończonością. Jestem Porządkiem i Chaosem.  Jestem Tao.  Jestem Krystaliczny.

Jestem Samorodny. Jestem Zatwierdzaniem.  Jestem Oświecony.  Jestem Oślepiony.  Jestem Tonem.  Jestem Kolorem.

Jestem Elektroniczny.  Jestem Księżycowy i Słoneczny, Przeciwległy i Polarny.  Jestem Mową. Jestem Promienisty. Jestem Cząstkami Plazmy.

JestemCierpliwością. Jestem Kosmiczny. Jestem Rozpuszczaniem. Jestem Uwalnianiem. Jestem Doskonały.

Pulsuję.  Jestem Zrozumieniem. Jestem Jednością ponieważ Jedność  Jest Wszystkim.  Jestem Formą.

Jestem Nieskończonym, Niczym , co Staje się Wszystkim.  Jestem Symboliczny.  Jestem Względny.  Jestem Boskim Duchem, Harmonizującym się z Prawami.

Jestem Projekcją.  Jestem Skontrolowanym Doświadczeniem.  Jestem Pragnieniem.  Jestem Istotą.

Jestem Nami, Jesteśmy Tobą.

 

Reklamy

Przyciągam Bogactwo

Oglądaj tak często jak tylko Ci się przypomni, …utrwalaj i uwierz, że Ci się należy… Czuj się BOGATY, czuj że stać Cię na wszystko na co masz chęć, czuj to wszystkimi zmysłami, śnij o tym… jesteś tym…. a potem puszczaj w obrót, DZIEL się i pamiętaj, im więcej wydajesz, DAJESZ –  tym więcej do Ciebie przypływa!!!

Niech się stanie i stało się….

Brad Yates – ćwiczenie EFT – praca z lękiem przed wyzdrowieniem

Pewnie wielu z Was „postuka się” w głowę i powie, jak można mieć lęk przed staniem się zdrowym i byciem szczęśliwym? Każdy chce być zdrowy jeśli jest chory – nie mieć problemów jeśli je ma! A jednak, lęk to podstępne zwierzę, kryje się w zakamarkach naszej Duszy, dokładniej ujmując w polu emocjonalnym i nie kontrolowane broi ile się da, a jeśli z tym nic nie robimy narasta, czasem do granic wytrzymałości… a co będzie jeśli stanę się zdrowy? a może mniej na mnie będą zwracać uwagę? a może nie dostanę pieniędzy z opieki? a może stanę się kimś, kim po prostu nie będę umiał być?.. taki szczęśliwy zdrowy, kwitnący, wbrew pozorom w naszym kraju mało pożądany obraz. Nie wspomnę o nawtłoczanych nam lękach w dzieciństwie, które żyją swoim wolnym życiem w naszym dorosłym już świecie, będąc nie zauważone. To lęk jest przyczyną większości przypadków ściągania na siebie chorób i trudnych życiowo sytuacji, spróbujcie teraz już nie stukać się ze zdziwieniem w głowę, ale opukać wg metody EFT, może dla wielu wygląda śmiesznie, ale już nie dla tych co pracują nad Duszą i mają kontakt z medycyną naturalną, przebiegiem meridianów i punktów refleksologicznych, do tego dołożymy odpowiednią pracę z afirmacją,  pracę z wybaczaniem i miłością do siebie samego.. i systematycznie krok po kroczku zawala się wcześniej kontrolujący nas samych system, co pozwala na ujrzenie problemu w nowym świetle i odnalezieniu sposobów i nowych rozwiązań dla naszej sytuacji! Szczerze polecam metodę!!!

 

Afirmacje

Afirmacje to pozytywne słowa, które mogła nam pomóc zmieniać naszą rzeczywistość i korzystnie wpływać na nasze samopoczucie i przekonania na swój temat.

Wybierz dekrety, które najmocniej do Ciebie trafiają i powtarzaj je tak często jak tylko sobie przypomnisz, lub napisz wybrane na kartce i zawieś nad łóżkiem zerkając od czasu do czasu, to działa:)

————-

Zawsze spotyka mnie coś znacznie lepszego, niż ja oczekuję.

Pozytywne i optymistyczne podejście do spraw bieżących pozwala mi na pełniejsze życie.

Jestem już całkowicie wolna od użalania się nad czymkolwiek.
Wybieram same wspaniałości, ponieważ jestem warta wszystkiego, co najlepsze.

Jestem wolna od osądzania kogokolwiek i czegokolwiek.
Chcąc naprawiać świat zaczynam od siebie.
Cudownie jest coraz bardziej dostrzegać w sobie te najlepsze wartości.

Sama wybieram dla siebie wszystko, co najlepsze.
Jestem godnym i wartościowym człowiekiem, dlatego zasługuję na wszystko, co najlepsze.
Nie jestem przez to ani lepszą, ani gorszą od innych – JESTEM CZŁOWIEKIEM!

Akceptuję siebie taką, jaką jestem, ponieważ być sobą jest dla mnie najkorzystniejszym rozwiązaniem.
Gdy jestem sobą, to wszystko układa się dla mnie najlepiej i najkorzystniej.

Moje wszystkie działania są zawsze i wszędzie korzystnie dla mnie, ponieważ jestem sobą.

Zawsze dokonuję trafnych i właściwych wyborów.
Moje wybory są właściwe, ponieważ ja sama jestem KOWALEM SWEGO LOSU – jestem odpowiedzialna za siebie i swój los.

Z przyjemnością oddaję się obserwacji swego wnętrza i tego, co dzieje się dookoła mnie, ponieważ wówczas wzrasta moja świadomość istniejącego życia a to sprawia mi przyjemność i daje nieocenioną radość.

Pozwalam życiu płynąć swobodnie i nie przeciwstawiam się wyzwaniom losu.
Ufając w Boską Opiekę powodzi mi się coraz lepiej i lepiej.

Zawsze i wszędzie ufam w swoje szczęście.

Zawsze i wszędzie jestem radosnym i szczęśliwym człowiekiem.
Z każdym dniem coraz bardziej otwieram się na wszystko, co dla mnie najlepsze.

Gdy tego chcę to zawsze potrafię skoncentrować swoje siły i dokonywać realizacji wszelkich zamierzonych celów.

Przeszłość przeminęła, przyszłość jeszcze nie nadeszła, więc nie trzymam się kurczowo ani tego, co było, ani tego co będzie.
Całą moją wolę skupiam na chwili obecnej i żyję świadomie TU i TERAZ. Dostrzegam wówczas, jak pięknym darem jest życie i wszystko, co się z nim wiąże.

Z każdym dniem coraz więcej zauważam pozytywnych i radosnych wartości i rzeczy, które mnie otaczają i znajdują się we mnie.
Kocham, lubię i szanuję siebie, więc pozwalam innym kochać mnie, lubić i szanować.

Zawsze oczekuję najlepszego i zawsze spotyka mnie wszystko, co najlepsze.

Z każdym dniem, tygodniem, miesiącem i rokiem dzieje się dla mnie coraz lepiej i lepiej.

Zawsze i wszędzie wyrażam siebie taką, jaką jestem naprawdę – mówię to, co myślę i myślę to, co chcę.

Swoim optymistycznym działaniem porywam sferę ludzkich uczuć, przez co inni korzystają na tym, że dzieje się dla mnie coraz lepiej i lepiej.
Swoim działaniem poruszam innych do lepszego i korzystniejszego życia.

Dla całego świata jestem jedną z wielu, lecz zawsze jest ktoś dla kogo jestem całym światem.

Nigdy nie obawiam się rezygnować z tego, co znam, na rzecz lepszych wartości i korzystniejszego życia.
Jestem zawsze i wszędzie bezpieczna, niewinna i w porządku, gdy podejmuję nowe i korzystne działania.

Jestem odpowiedzialna za siebie i za to, co mówię, myślę i działam.

Sprawiając sobie przyjemność, sprawiam ją innym.
Dając sobie radość – mogę dawać ją innym.

Życie jest  piękne, więc zawsze i wszędzie jestem zadowolona i dostrzegam to, co najpiękniejsze.

Nigdy nie rezygnuję z osiągania sukcesów, ponieważ pozwalam swoim marzeniom realizować się bez przeszkód.
Moje wszystkie marzenia już teraz są w zasięgu ręki i z każdym dniem jestem coraz bliżej ich urzeczywistnienia.

Moje wszelkie przekonania dyktuje najpiękniejsze i najwartościowsze życie z korzyścią dla mnie i dla wszystkich innych.

Zawsze i wszędzie potrafię zmobilizować się do solidnego działania na swoją i na innych korzyść.
Obserwując swoje myśli, uczucia i działania dokonuję trafnych i słusznych wyborów.

Zawsze i wszędzie jestem wolna od jakichkolwiek uwarunkowań.
Moje życie obfituje w niezależność, wolność, radość i miłość.

To niewinne, bezpieczne i korzystne dla mnie, gdy pozwalam sobie na przyjemności i na to, aby odpoczywać, czasami nic nie robić i dbać o siebie w ulubiony sposób.

Z łatwością i przyjemnością nawiązuję kontakty z innymi ludźmi.
Moje kontakty z innymi są korzystne dla mnie i dla tych, z którymi je utrzymuję.

Jestem bezpieczna, gdy działam zgodnie z tym, co dla mnie najlepsze i najkorzystniejsze dla dobra swojego i innych.

Z łatwością i bez wysiłku przyjmuję do swego życia najkorzystniejsze rozwiązania, dzięki którym wiedzie mi się lepiej i lepiej.

Żyję tak, jak myślę, więc myślę i działam pozytywnie i optymistycznie.
Moje życiowe siły płyną ku temu, co mnie pociąga i co ja pociągam ku sobie; tam, gdzie zaangażowana jest moja uwaga.

Moje myśli warunkują moje życie, więc zawsze potrafię wybierać i wybieram te najlepsze i najkorzystniejsze dla mnie i dla wszystkich innych.

Gdy kocham, lubię i szanuję siebie to cały świat odzwierciedla te uczucia w stosunku do mnie.

Sprawia mi przyjemność, gdy dbam o siebie i pozwalam sobie na wszystko, co dla mnie najlepsze.
Jest to korzystne i bezpieczne dla mnie, gdy dbam o siebie i sprawiam sobie przyjemność.

Z radością i przyjemnością obdarowuję innych pozytywnymi uczynkami, ponieważ jestem świadoma, że cokolwiek daję wraca do mnie pomnożone wielokrotnie.

Nigdy nie czynię drugiemu tego, co nie jest mi miłe.

Zawsze i wszędzie jestem sobą.

Wszystko, co najlepsze i najkorzystniejsze dla mnie przychodzi do mnie w odpowiednim czasie.

Zawsze potrafię wystarczająco wiele.
To, co potrafię jest właściwe i korzystne dla mnie i dla wszystkich innych.

Jestem ogrodnikiem własnego umysłu, dlatego zasiewam tylko to, co jest miłe, dobre i bezpieczne w moim życiu dla mnie i dla wszystkich innych.

Kto sieje ten zbiera plon.
Kto daje, może brać.
Kto daje to, co najlepsze – może brać od życia to, co najlepsze, nie troszcząc się o zazdrość innych.

Jestem wolna od wszelkich negatywnych emocji.
Potrafię kontrolować swoje emocje i akceptuję siebie taką, jaką jestem.

Moje życie ma zawsze sens, ponieważ jestem Obrazem i Podobieństwem Boga, więc posiadam moc tworzenia i moc miłości.

Jestem całkowicie wolna od niezadowolenia i nudy.
Moje życie wypełnione jest szczęściem, radością i satysfakcją.

Jestem zawsze i wszędzie odpowiedzialna za siebie i za swoje wybory, więc już teraz otwieram się na najpiękniejsze niespodzianki, jakie Bóg ma dla mnie już dziś.

Chcąc naprawiać błędy świata – zaczynam od siebie.
Zauważam piękno otaczającego mnie świata na co dzień.

Kocham, lubię i szanuję siebie, więc z przyjemnością okazuję miłość innym ludziom.
Mam zawsze wystarczająco wiele miłości w sobie, aby móc ją okazywać światu.

Miłość we mnie jest piękna.
Pozwalam miłości we mnie przejawiać się w swój ulubiony sposób.
Zawsze jestem sobą i dlatego wszystko układa mi się znakomicie.

Jestem i potrafię być zdyscyplinowaną.
Mam już teraz silną wolę i dlatego z łatwością uwalniam się od tego, co jest mi w życiu niepotrzebne.

Moje zdecydowanie jest zawsze na miejscu i pozwala mi dokonywać słusznych wyborów.

Zawsze i wszędzie spotyka mnie coś znacznie lepszego, niż ja oczekuję.
Bóg zawsze daje mi coś znacznie lepszego niż ja sama oczekuję.

Jestem bezpieczna zawsze i wszędzie, ponieważ Bóg jest ze mną i przejawia się przeze mnie.

Moja natura jest naturą ukochanego dziecka Boga, więc jestem szczęśliwym człowiekiem.

Zawsze jest we mnie miejsce na optymistyczne i pozytywne myślenie, ponieważ jestem sobą.

Zawsze i wszędzie potrafię wykorzystywać najlepsze dla mnie sytuacje i okoliczności.
Najkorzystniejsze dla mnie sytuacje i okoliczności pojawiają się wówczas, gdy w pełni akceptuję siebie taką, jaką jestem.

Akceptuję siebie taką, jaką jestem
Jestem z każdą chwilą coraz bardziej świadoma otaczającej mnie rzeczywistości.
Z łatwością dostrzegam piękno i szczęście otaczającego mnie świata.

Pozwalam życiu płynąć swobodnie przez swoje życie.
Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem.

Moje nastawienie jest zawsze pozytywne i optymistyczne.

Kocham siebie, przez co moje ciało jest zdrowe i doskonałe.

Jestem Wolna Szczęśliwa i Spełniona…